KIK VAGYUNK?

A Collegium Talentum az Edutus Főiskola keretében működő hálózatépítő tehetség-támogató rendszer, amelynek célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlás-nevelését segíteni és megerősíteni a határon túli tudományos és oktatói elitet. Célunk a mintegy harmincezer külhoni egyetemista közül évente felkarolni a legtehetségesebbet, és hat szemeszteren keresztül kiemelt képzésben részesíteni őket. Tovább

 

TÁJÉKOZTATÁS

A Collegium Talentum külhoni tehetséggondozó program 2011 és 2015 között 152 határon túli magyar fiatal kutatót, doktoranduszt segített tervezett és ellenőrzött szakmai előrehaladásában ösztöndíj, személyes tutori támogatás és különböző képzések, közösségépítő programok révén. A program eredményeként egy komoly fiatal értelmiségi hálózat jött létre a Kárpát-medencében egyre nehezebb körülmények között működő magyar nyelvű felsőoktatás hátterében, hozzájárulva annak oktató-kutatói szakember utánpótlásának kialakításához. Az eddigi kollégisták nagyszerű teljesítménye, valamint számos szakmai és nemzetpolitikai elismerés is igazolja, hogy a program fontos része a külhoni magyar értelmiségi képzésnek, és egy ilyen program fenntartása elengedhetetlen a határon túli nemzetrészek megmaradása érdekében.

A támogatás folyósításának lassúsága miatt már 2015-ben is voltak finanszírozási nehézségek, és 2016 tavaszára – az állami támogatással kapcsolatos egyértelmű állásfoglalás hiányában – a működés teljesen bizonytalanná vált. A Collegium Talentum jelenlegi formában való működése az említett bizonytalanság miatt a 2015-ös évről szóló beszámoló március 30-i leadásával tehát lezár egy szakaszt.

A Collegium Talentum vezetősége megfelelő állami partner bevonásával keresi a lehetőségeket az évek során összeforrott és komoly eredményeket elért, jól működő rendszer és kollégiumi know-how továbbműködtetéséhez. A 2016-ra tervezett támogatások és programok ezért addig nem kerülnek meghirdetésre, és az újabb kollégisták felvételi pályázatának megszokott időben való közzététele is halasztásra kerül, amíg a Collegium Talentum vezetősége nem talál megfelelő, biztonsággal tervezhető finanszírozási háttérrel bíró megoldást.

Amennyiben a működés finanszírozási körülményei megnyugtató és hosszabb távra tervezhető módon rendeződnek, a meglévő és fenntartott kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatni fogjuk az érintetteket, az érdeklődőket és a nagyközönséget, továbbá az értékes szakmai hálózat fenntartása érdekében működtetni fogjuk a Collegium Talentum Alumni programot.

Megértésüket és minden kollégista, tutor és a további segítők eddigi kimagaslóan színvonalas munkáját köszönve,

2016. március 31.

Dr. Kandikó József
elnök

KIVONAT a Collegium Talentum 2015. évi beszámolójából

Támogatási cél: A határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulásának támogatása

A Collegium Talentum egy több éve kialakított rendszerben működő, külhoni tehetségeket támogató rendszer, amely a Nemzetpolitikai Stratégia keretében a BGA Zrt. által folyósított támogatási összeg felhasználásával tervszerűen, tanévről-tanévre átnyúló, összesen hat félévre kiterjedő programokkal folyik, attól függetlenül, hogy a támogatási szerződés ideje naptári évhez van kötve.

A Collegium Talentum 2015-ben csak igen komoly működési nehézségek árán tudta folytatni külhoni kiemelt tehetséggondozó tevékenységét, amely nehézségek a finanszírozás bizonytalanságaiból és kiszámíthatatlanságából fakadt. Annak ellenére, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015. március 17-edikei levele az éves támogatási összeget 150 millió forintban határozta meg, az első támogatási szerződést a BGA Zrt-vel csak 2015. június 9-én és csak 33 millió Ft értékben tudtuk megkötni. A második 117 millió Ft-os részre a szerződést november 24-én írta alá a BAG Zrt., és az első folyósítás november 27-én történt meg.

A két részszerződés következtében az első részről 2015. október 10-edikén beszámolót készítettünk, amely természetszerűleg nem lehetett komplett összefoglaló, mert a teljesítmények egy része még az Edutus Főiskola előfinanszírozásával valósult meg, s ezek elszámolása is a jelen szerződés keretében történik. Jelen tartalmi beszámolónk ezért – annak ellenére, hogy az első beszámoló egyes részei itt ismét feltűnnek – nem csak a második szerződés 117 millió Ft-jának felhasználását tükrözi, hanem valamivel átfogóbban mutatja a Collegium Talentum éves teljesítményét.

Bővebben...:

Újra Téli Akadémia

Február 3-án  33 határon túli fiatal részvételével kezdjük meg a harmadik téli akadémiát a közös nemzeti örökségünk további megismerése és a tudományos kapcsolataink bővítése céljából. Ezúttal az anyaország déli településeit, a Mecsek szívét Pécset látogatjuk meg, ahol a Pécsi Tudományegyetem  legújabb kutatási eredményeivel és Tudásközpontjával ismerkedünk meg. Babits Mihály szülővárosát, Szekszárdot is felkeressük és a mohácsi busók felvonulását sem hagyjuk ki.

Bővebben...:

Akikre büszkék vagyunk...

Collegium Talentum Príma díj - Hazaszeretet kategória

Collegium Talentum Príma díj - Hazaszeretet kategória

Az idén először adták át a Collegium Talentum Príma díját Hazaszeretet kategóriában a végzős kollégisták zárórendezvényén a Magyarság Házában. A díjat Székely Tünde, a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnöke kapta. A tavaly alapított Okosság Príma díjat... Tovább

Kisfaludi-Bak Zsombor, 2014 júniusában végzett kollégista

Kisfaludi-Bak Zsombor, 2014 júniusában végzett kollégista

Jelenleg mesteri tanulmányokat folytat  a Kolozsvári Műszaki Egyetem  geotechnikai mérnöki képzésén, s ezzel párhuzamosan tervező mérnökként dolgozik az OMS Románia Kft.-nél. A mérnöki alapképzést évfolyamelsőként végezte el 2013-ban, diplomamunkája magyar nyelvű újravédésével pedig elnyerte a Hajdú-Bihar megyei Mérnöki Kamara Építőmérnöki... Tovább

Farkas Csaba, 2014 őszén végzett kollégista

Farkas Csaba, 2014 őszén végzett kollégista

A Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kara Matematika és Informatika tanszékének oktatója. 2014 októberében védte meg  doktori disszertációját, ezzel lezárult Collegium Talentumi tagsága.  2015 elején adjunktussá nevezték ki az egyetem  marosvásárhelyi tanszékére. Jelenleg heti 11 órában oktatja a differenciálegyenletek,... Tovább

Dr. Gaskó Noémi informatikus a CT Príma díjával, az Okosság domborművel

Tájékoztató

Elöző Következő Oldal:

Összefoglaló a Collegium Talentum 2016. január 22-24. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2016. január 22-24. közötti képzési programjáról

A másod- és harmadéves kollégisták képzése a Magyar Kultúra Napja jegyében szerveződött, és Budapesten az Edutus Rendezvényházban zajlott. Az első képzési napon a nemzetpolitika aktuális támogatásairól... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. december 11-13. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. december 11-13. közötti képzési programjáról

A 32 határon túli fiatalból álló elsős évfolyam második képzése Tatabányán, az Edutus Főiskola épületében zajlott. Az első képzési napon a közösségépítő bevezető tréning után Görög... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. november 20-21. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. november 20-21. közötti képzési programjáról

Az őszi szemeszter első képzési programját a másod-és harmadéves 45 kollégista részére Budapesten, az Edutus Rendezvényházban tartottuk. Az első képzési napon a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. november 13-15. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. november 13-15. közötti képzési programjáról

Az Edutus Főiskola külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja, a Collegium Talentum az ötödik tanévét kezdte meg 2015 októberében.A szemeszter első hónapja a... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. június 26-28. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. június 26-28. közötti képzési programjáról

A tavaszi szemeszter második képzési programját a másodévesek számára a tudománykommunikáció és a természetismeret témákban szerveztük.  Az első képzési napon dr. Kubassek János geográfus, múzeumigazgató előadása... Tovább

Újabb 22 külhoni fiatal végezte el a Collegium Talentum hat féléves tehetségtámogató elitképzését

Újabb 22 külhoni fiatal végezte el a Collegium Talentum hat féléves tehetségtámogató elitképzését

Június 13-án újabb 22 külhoni fiatal kutató vehette át az Edutus Főiskola hároméves tehetséggondozó elitképzése, a Collegium Talentum oklevelét.Az ünnepségre a Magyarság Házában 11 órától került... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. június 19-21. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. június 19-21. közötti képzési programjáról

A tavaszi szemeszter második képzési programját az elsősöknek a tudománytörténet és a tudománykommunikáció témákban szerveztük.  Az első képzési napon dr. Kubassek János geográfus, tudománytörténész, múzeumigazgató kétórás... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. április 17-19. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. április 17-19. közötti képzési programjáról

A 2015-ös év második kollégiumi képzésén 16 harmadéves külhoni fiatal vett részt Tatabányán, az Edutus Főiskolán. A háromnapos találkozó tematikája a nemzeti emlékezet, a nemzeti példaképek... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. április 10-12. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2015. április 10-12. közötti képzési programjáról

A 2015-ös év első kollégiumi képzésén 19 elsőéves és 25 másodéves külhoni fiatal vett részt Tatabányán, az Edutus Főiskolán. A háromnapos találkozó tematikája a nemzeti emlékezet,... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. december 5-7. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. december 5-7. közötti képzési programjáról

Az őszi félév második képzése a tudománykommunikáció, az oktatási rendszerek és fejlődésmodellek, a nemzeti kultúrkincsek megismerése és a közösen megélt kulturális élmények jegyében zajlott. December első... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. november 21-23. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. november 21-23. közötti képzési programjáról

Az őszi félév második képzése hagyományosan a Magyar Tudomány Ünnepéhez csatlakozva zajlott olyan hívószavakkal, mint nemzetstratégia, magyarságkép, oktatás- és/vagy neveléstörténet, nemzeti emlékhelyek- és kultúrkincsek. November harmadik... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. október 10-12. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. október 10-12. közötti képzési programjáról

Az Edutus Főiskola külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja, a Collegium Talentum az ötödik tanévét kezdte meg 2014 szeptemberében.A szemeszter első hónapja a... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. október 3-5. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. október 3-5. közötti képzési programjáról

Az Edutus Főiskola külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja, a Collegium Talentum az ötödik tanévét kezdte meg 2014 szeptemberében.A szemeszter első hónapja a... Tovább

Képes beszámoló a Collegium Talentum 2014. június 20-22. közötti képzési programjáról

Képes beszámoló a Collegium Talentum 2014. június 20-22. közötti képzési programjáról

  Az elsős kollégisták második tavaszi képzésén készült képek: Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. június 13-15. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. június 13-15. közötti képzési programjáról

Az EDUTUS Főiskola negyedik éve működő, külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja, a Collegium Talentum mérföldkőhöz érkezett: a tavaszi második képzés nyitó napján... Tovább

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. április 25-27. közötti képzési programjáról

Összefoglaló a Collegium Talentum 2014. április 25-27. közötti képzési programjáról

Az EDUTUS Főiskola negyedik éve működő, külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja - a Collegium Talentum - idei első képzését Tatabányán rendeztük meg.... Tovább

Rólunk mondták

Elöző Következő

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár köszöntő beszéde a Collegium Talentum évzáró rendezvényén

Nagy szeretettel köszöntöm a Collegium Talentum évzáró rendezvényén megjelenteket, és külön üdvözlöm a végzős hallgatókat! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt gratuláljak a végzősöknek a hat szemeszteres képzés sikeres teljesítéséhez. Azt gondolom, hogy ez a három év mindannyiuk számára meghatározó időszak volt: rengeteg... Tovább

Részlet Komlósi Piroska családterapeuta pszichológus, egyetemi docens leveléből a CT oktatási igazgatójához

Szeretném megköszönni azt a lelkes és szeretetteli szervezői munkát, amit érzékeltem a Nálatok töltött napon. Apraja-nagyja élvezi ezt a légkört!Ezek a fiatalok nagyon komoly útravalót kapnak nálatok, tőletek. ... drukkolok, hogy még sok fiatal csoportnak, generációnak adhassatok ilyen útravalót.Öröm volt ott... Tovább

Részlet Szarka László, az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa leveléből a CT elnökéhez

Jó volt látni, hogy a végzősök valóban átérzik, a Collegium Talentum révén egy potenciális értelmiségi elitcsoport tagjaivá váltak. Minden jó kezdeményezésben ezt követően is számíthatsz közreműködésemmel... Tovább

Paládi-Kovács Attila akadémikus méltató szavai

Paládi-Kovács Attila akadémikus, az MTA I. osztályának elnöke, a Domus Kuratórium elnöke a Collegium Talentum Tudomány Hónapja keretében rendezett szekcióüléséről, 2013. november 22-én:„Elmondhatom, hogy a Collegium Talentum hat ösztöndíjasának mai beszámolója és az egyes prezentációkat követő élénk eszmecsere mély benyomást tett... Tovább

A Collegium Talentum csapata Vajdaságban

A határon túli magyar doktoranduszokat és mesterképzésben részt vevő hallgatókat felkaroló Collegium Talentum csapata szerdán az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karára látogatott, ahol dr. Csányi Erzsébet, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője üdvözölte a megjelent tucatnyi kollégistát. A tanszékvezető röviden ismertette... Tovább

Szabadkán a Collegium Talentum

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra érkezett a Collegium Talentum vajdasági téli akadémiája. A Collegium Talentum egy határon túli magyar kutató-hallgatókat támogató anyaországi intézmény. Az úgynevezett láthatatlan kollégium célja, hogy egy nemzetközi szintű tudományos és értelmiségképző elitet neveljen ki. A Felvidékről, Kárpátaljáról... Tovább

Répás Zsuzsanna államtitkár köszöntő beszéde a Collegium Talentum ünnepélyes évnyitóján

Köszöntöm a megnyitó résztvevőit, köszöntöm a kedves kollégistákat! Nagy örömömre szolgál a Collegium Talentum meghívása! Ez a mai esemény különösen közel áll a szívemhez, mert ez a program a külhoni magyarság jövője szempontjából nagy jelentőségű.Miért használom ezeket a nagy szavakat? Meggyőződésünk,... Tovább

Műhelyvita a főiskolán

Az Edutus Főiskola határon túli tehetségeket gondozó szervezete, a Collegium Talentum a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (KMF) együttműködve június 18-án, Beregszászban műhelyvitát szervezett A magyar nyelvű tudományos kutatómunka szellemi és infrastrukturális feltételei címmel. A plénumnak a KMF Győr terme... Tovább

TV-riport Námesztovszky Zsolt kollégistával

Vajdasági Pannon Televízió, Szabadka Tovább

2013 © COLLEGIUM TALENTUM