A Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kara Matematika és Informatika tanszékének oktatója. 2014 októberében védte meg  doktori disszertációját, ezzel lezárult Collegium Talentumi tagsága.  2015 elején adjunktussá nevezték ki az egyetem  marosvásárhelyi tanszékére. Jelenleg heti 11 órában oktatja a differenciálegyenletek, a numerikus módszerek és a statisztika tárgyakat.

A kutatási témája a parciális differenciálegyenletek vizsgálata görbült tereken. Továbbra is kollégiumi tutorával, Kristály Sándorral dolgozik együtt.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM