Az EDUTUS Főiskola negyedik éve működő, külhoni magyar mesterképzős és doktorandusz hallgatókat támogató tehetséggondozó programja, a Collegium Talentum mérföldkőhöz érkezett: a tavaszi második képzés nyitó napján ünnepélyes keretek között elbúcsúztatta az első végzős évfolyamát. Az eseményen 16 fiatal és 5 alumnus (akik a támogatási időszak lejárta előtt már ledoktoráltak, így szabályzatunk szerint tagságuk megszűnt) vette át az oklevelet és a kollégisták első közös tanulmánykötetét (lásd.: Eredményeink menüben).A rendezvényünket megtisztelte Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Bencsik János Tatabánya országgyűlési képviselője, Gál András Levente, a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumi elnöke, Paládi-Kovács Attila akadémikus, a Domus Kuratórium elnöke és Józsa Judit kerámiaszobrász.

A végzősöket Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Dr. Gál András Levente köszöntötték. (Répás Zsuzsanna beszédét lásd.: a Rólunk mondták menüben.)

A végzősök tanulmánykötetét, amely Intelligens háló… címmel egyben a Collegium Talentum első tudományos kiadványa, a kollégisták kutatási eredményeinek első közös publikálása, Dr. Paládi-Kovács Attila akadémikus mutatta be.

Dr. Gaskó Noémi - Príma díjA Collegium Talentum által alapított Príma díj a kollégiumi évei során a tudásával, kutatói alázatával leginkább kiemelkedő határon túli fiatalt illeti, aki személyével a CT küldetésében megfogalmazott célokat, a külhoni magyarságot erősítő helyben maradás és építkezés nemes feladatát is megvalósítja. Az erre érdemes kollégista részére a Príma díjat, a sokatmondó Okosság című domborművet a székelyudvarhelyi születésű, Budapesten alkotó szobrászművész, a Magyar Kultúra Lovagja, Józsa Judit készítette el. A négy sarkalatos erény sorában az elsőt megformáló műalkotást maga a művésznő adta át a díjazottnak, Dr. Gaskó Noémi informatikusnak, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanársegédének  laudáció kíséretében.

Az okleveleket dr. Kandikó József, a Collegium Talentum elnöke adta át.

Az ünnepélyes rendezvényt megelőzően 14.00 órától fórumot tartottunk végzőseink és a másodéves kollégisták részére a tudományetika – kutatói etika témában. Az eseményt Paládi-Kovács Attila akadémikus előadásával nyitottuk meg. Ő a tudományos kutató moráljáról és etikai szabadságáról értekezett, valamint az emberi jogok és a kutatás etikája kapcsolatát foglalta össze.

Tutorjaink közül Néda Zoltán egyetemi tanár, a CT Igazgatótanácsának tagja, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára, Kovács László a pozsonyi Comenius Egyetem orvosprofesszora, igazgatója, Csányi Erzsébet az Újvidéki Egyetem tanára és Szarka László az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa osztotta meg a publikálás etikájával, illetve a tudományos eredmények közérdekűségével és felhasználásával összefüggő nézeteit, tapasztalatait.

Másnap Komlósi Piroska, a Károly Gáspár Református Egyetem docense, a Bethesda gyerekkórház családterapeuta pszichológusa készítette fel kollégistáinkat egész napos előadás és tréning keretében a családi együttélés művészetére.  A kollégisták választ kaptak a származási család és a választott család közötti összefüggésekre, a személyiséget alakító életszakaszok szerepgazdagító és deficitet is okozó tényezőire, és nem utolsósorban a transzgenerációs mintákra. A kollégisták kipróbálhatták magukat a konfliktus-kezelés területén is.

A képzés harmadik napján a közeli Ökofaluban, Agostyán-Ágostonliget alléi alatt sétálva ismerkedhettek a Gerecse természeti sajátosságaival, az első magyar kegyeleti erdővel, a természetes életmód elérhetőségével. A Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpontban Labanc Györgyi kuratóriumi elnök és Czumpf Attila humánökológus vezette a csoportot. A séta során tisztázásra került a történeti ökológia és a szelíd energiák fogalma is. Kollégistáink egy rekonstruált középkori fogadóban kóstolhatták meg a Magyarországon itt termesztett ősbúzából - az alakorból -  készült lepényt.
2013 © COLLEGIUM TALENTUM