Az Edutus Főiskola idei pályázati kiírása a határon túli mesteri és doktori képzésben résztvevő fiatalok számára kínálta immár az ötödik alkalommal az oktatói-kutatói utánpótlást célzó tehetséggondozó munkába való bekapcsolódás lehetőségét. A 85 jelentkezőből a nemzetpolitikai stratégia prioritásainak figyelembevételével és a benyújtott írásbeli anyagok, valamint a július 3-án és 4-én lezajlott szóbeli meghallgatások után került kiválasztásra a 34 felvételt nyert pályázó.


A Collegium Talentum vezetése és a szóbeli felvételi bizottság tagjai négy szempontból értékelték a pályázókat:

  1. A kutatási téma nemzetközi és hazai szinten jellemző aktualitása, fontossága
  2. A kutatási téma ismerete, elmélyültség az adott kutatási témában
  3. Személyes motiváció, elkötelezettség
  4. Összhang a CT küldetésével


A felvettek közül 28 hallgató erdélyi, 14 a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 4 a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 4 a Kolozsvári Műszaki Egyetem, 4 pedig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős mesterképzőse vagy doktorandusza. Ketten az erdélyiek közül Magyarországon doktorálnak, de már az otthoni felsőoktatásban dolgoznak.
Kárpátaljáról három, a Felvidékről kettő, a Délvidékről egy pályázó került be a Collegium Talentum támogatottjai közé.

Legtöbben a természettudományok és műszaki tudományok területéről pályáztak. A felvettek közül 9 fiatal képviseli az előbbi, 8 az utóbbi tudományágat. A társadalomtudományok és a bölcsészettudományok területén 5-5 fővel gazdagodott a kollégisták száma.

A 34 külhoni fiatal 2015 szeptemberében kezdi meg az Edutus Főiskola keretén belül a hat féléves fejlesztő, elitképző programot. A szakmai előrehaladást biztosító tutorok kiválasztása és a féléves egyéni munkatervek összeállítása és elfogadása után október 17-én a Magyarság Házában kerül sor a hivatalos évnyitóra és a 34 új kollégista ünnepélyes eskütételére.

B. Dr. Varga Judit
oktatási igazgató


2013 © COLLEGIUM TALENTUM