Répás ZsuzsannaNagy szeretettel köszöntöm a Collegium Talentum évzáró rendezvényén megjelenteket, és külön üdvözlöm a végzős hallgatókat! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt gratuláljak a végzősöknek a hat szemeszteres képzés sikeres teljesítéséhez. Azt gondolom, hogy ez a három év mindannyiuk számára meghatározó időszak volt: rengeteg élményt és tudást adott. Büszkék lehetnek rá, hogy ennek a kiemelt képzésnek és az általa formált közösségnek a tagjai lehettek, és bízom benne, hogy a kialakult barátságok, a kapcsolati háló megmarad egy életen át.

A Collegium Talentum említésekor mindig eszembe jut a bibliai példázat, amelyet mindannyian jól ismerünk. A példázatban az idegenbe készülő gazda hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint. Az első két szolga sikeres vállalkozásba fogott. A harmadik szolga, aki csak egy talentumot kapott, elment, gödröt ásott a földbe és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Az első két szolga megduplázta a talentumok számát, de az utolsó csak azzal tudott védekezni, hogy mivel tudta, hogy az ura kérlelhetetlen ember, félelmében elásta és megőrizte azt az urának. Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!

Ez a bibliai példázat tulajdonképpen két dologról szól: a lehetőségről és a felelősségről. Mindannyian kapunk lehetőségeket az élettől, ki többet, ki kevesebbet. Ha valaki lehetőséget kap a bizonyításra az életben, az egy hatalmas dolog. A szolgáknak megadatott a lehetőség, hogy gyarapítsák a vagyont, bebizonyítsák rátermettségüket. Ketten ki is tudták használni, de a harmadikat a kudarctól való félelem megbénította. Nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába. Én azt kívánom a kollégistáknak, a végzősöknek, hogy használják ki ezt a lehetőséget, amit kaptak, ne féljenek attól, hogy kipróbálják magukat.

Ugyanakkor a talentumokat kapjuk is valakitől, el is kell számolnunk a felhasználásával. Egy talentum abban a korban közel 50 kiló aranyat jelentett. Nem kis dolog volt tehát az a vagyon, ami a szolgákra maradt. Az sem kis dolog, ha valaki valamilyen tehetséggel rendelkezik. Az sokat ér bizony manapság is. Felelőssége van abban, hogy azt a tehetséget kamatoztassa, és ne váltsa aprópénzre. Tudnunk kell, hogy a tehetséget kaptuk valakitől, és el kell számolnunk azzal. Ezért a második tanácsom a kollégistáknak, hogy azt a tehetséget, amely eddig segítette őket, ápolják és teljesítsék ki, tudván, hogy ezzel egy egész közösségnek, a magyarságnak tartoznak felelősséggel.

Szólni kell arról a lehetőségről és felelősségről, amelyet a tehetséges fiatalok a magyar állam számára jelentenek. A magyar nemzetpolitika számára az oktatás területe, azon belül kiemelten a tehetséggondozás kulcsfontosságú feladat. A nemzetpolitikai stratégiában ezt szellemi gyarapodásnak hívjuk. A szellemileg gyarapodó közösség erős identitással, szilárd és egészséges nemzettudattal bír. Ez a közösség ismeri és tiszteli múltját, történelmét, közös kultúrkincsét ápolja. Tagjai igyekeznek hasznos és építő alkotói lenni a nemzetnek, és azon dolgozni, hogy a magyarság minél nagyobb megbecsültségnek örvendjen a világban. Ehhez olyan versenyképes tudást szükséges birtokolniuk, amelynek a megszerzéséhez nekünk közösen kell megteremtenünk a körülményeket: ezért áll a magyar kormányzat a Collegium Talentum mögött.

A Collegium Talentum képzése egyedülálló módon segítette a szakmai fejlődést, előmozdította a kutatói tevékenységet, megalapozta oktatói, illetve kutatói karrierjüket. A kollégisták feladata: élni a kapott lehetőséggel, nemzetük és közösségük javára.

Remélem, hogy az Önök között kiépült kapcsolati háló tovább fog bővülni, és ezáltal gazdagítják, erősítik a külhoni magyar tudományos életet. Bízom abban, hogy közös törekvéseink mentén a továbbiakban is sikeres tudunk együttműködni!

Köszönöm a figyelmet és még egyszer gratulálok a végzős hallgatóknak!

Szeretném megköszönni azt a lelkes és szeretetteli szervezői munkát, amit érzékeltem a Nálatok töltött napon. Apraja-nagyja élvezi ezt a légkört!

Ezek a fiatalok nagyon komoly útravalót kapnak nálatok, tőletek. ... drukkolok, hogy még sok fiatal csoportnak, generációnak adhassatok ilyen útravalót.
Öröm volt ott lenni és ezzel a friss agyú, inspiráló kérdésekkel  beszélgető társasággal együtt gondolkodni.

Továbbra is sok erőt és sikert  kívánok neked és munkatársaidnak.

Jó volt látni, hogy a végzősök valóban átérzik, a Collegium Talentum révén egy potenciális értelmiségi elitcsoport tagjaivá váltak.

Minden jó kezdeményezésben ezt követően is számíthatsz közreműködésemmel...

Paládi-Kovács Attila akadémikusPaládi-Kovács Attila akadémikus, az MTA I. osztályának elnöke, a Domus Kuratórium elnöke a Collegium Talentum Tudomány Hónapja keretében rendezett szekcióüléséről, 2013. november 22-én:

„Elmondhatom, hogy a Collegium Talentum hat ösztöndíjasának mai beszámolója és az egyes prezentációkat követő élénk eszmecsere mély benyomást tett rám. Azt az előfeltevésemet igazolta, hogy a külhoni magyarság ma is bővelkedik tehetséges fiatalokban. A szomszédos országok mintegy harmincezer magyar anyanyelvű egyetemistája, főiskolása közül kiválogatott kollégisták szorgalommal, a megismerés vágyával fordulnak választott tárgyuk kevéssé kutatott, kevéssé feltárt problémái felé és kutatási ambíciójuk, őszinte kíváncsiságuk máris eredményekkel kecsegtet. Tetszett a magabiztos fellépésük, tetszettek a gondos felkészülésről tanúskodó szemléltető anyagok, a vetítések, a kérdésekre adott higgadt, tömör válaszok. Gratulálok mind a hat mai előadónak. Ezekkel a most mutatott erényekkel, készségekkel meg fogják állni a helyüket az iskolán kívül rendezett szakmai konferenciákon, a magyarországi és nemzetközi akadémiai fórumokon is. Nincs bennem semmi kétség a Collegium Talentum ösztöndíjasok, leendő kollégáink további sikeres előmenetelét illetően.

Külön öröm a mai ülésen szereplő előadók szakterületeinek változatos összetétele, az általuk választott diszciplínák széles spektruma, hiszen ma délelőtt a matematika, a biológia, a történelem és jogtudomány, a műszaki és orvosi tudományok egy-egy leendő művelője, szakértője adott betekintést az őt foglalkoztató kutatási problematikába. Bölcsészként, etnográfusként is fontosnak tartom a korábbi egyoldalúságok oldását, az élet- és természettudományok további térnyerését a külhoni magyar tudományosságban. …

Nem ismerek jobb befektetést a kiváló, ambiciózus fiatalok támogatásánál…

A határon túli magyar doktoranduszokat és mesterképzésben részt vevő hallgatókat felkaroló Collegium Talentum csapata szerdán az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karára látogatott, ahol dr. Csányi Erzsébet, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője üdvözölte a megjelent tucatnyi kollégistát. A tanszékvezető röviden ismertette a magyar nyelvű képzés lehetőségeit az univerzitás keretein belül, szólt a vajdasági magyar tanár- és tanítóképzés jelentőségéről, valamint a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tevékenységéről, amely több vonatkozásban is hasonló tevékenységet folytat, mint a Collegium Talentum.

Bővebben...
2013 © COLLEGIUM TALENTUM